KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPŁATY PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Podstawa prawna:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

II. OPŁATY:

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

IV. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, te. 059/842-84-60:

V. TRYB ODWOŁAWCZY: