drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

ZGŁOSZENIE GRUNTU DO OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM ORAZ ZMIAN W TYM ZAKRESIE - OSOBY FIZYCZNE

Podstawa prawna: art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek zgłoszenia gruntu do opodatkowania podatkiem rolnym - osoby fizyczne IR-1
    Załączniki do wniosku:
    - dane o nieruchomościach rolnych ZIR-1
    - dane o zwolnieniach podatkowych ZIR-2, ZIR-3

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie 30 dni od daty złożenia informacji bądź jej korekty wydawana jest decyzja ustalająca bądź zmieniająca wymiar podatku rolnego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, tel. 059 842 84 60

  • inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych Ewelina Cackowska - nr wew. 34.
  • inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych Ewa Lewicz - nr wew. 34.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.