drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

NABYCIE GRUNTÓW

Podstawa prawna: z art. 37 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, tel. 059 842 84 60 wew. 53, Inspektor ds. sprzedaży nieruchomości Justyna Zbijowska; Bud. B, pokój nr 15

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku niepełnych informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.