drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
"Wniosek o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art.32 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami" (WGN -16)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Termin nie jest określony przepisami – uzależniony jest od istniejącej dokumentacji. Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez 1 rok.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, tel. 059 842 84 60 wew. 53, młodszy referent ds. sprzedaży nieruchomości Justyna Zbijowska; pokój nr 15 - gospodarka nieruchomościami – sprzedaż nieruchomości

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Dla osób które nabyły grunt na własność kwota wpłaty za wycenę zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia tego gruntu.
2. O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę.